Om oss

Vi övar måndagar på kronohäktet i Ängelholm från mitten av augusti till mitten av juni. Under sommaren åker en del av oss till olika spelmansstämmor.
Gruppen har f.n 14 medlemmar och sättningen är fioler, nyckelharpa och dragspel. Två fiolspelare spelar även blockflöjt resp. gitarr.
Vår musik är mest traditionell folkmusik. Vi kommer från många delar av landet och är därför inte fokuserade enbart på skånska låtar utan på vår repertoar finns musik vi gillar oberoende av ursprung.
Dansmusik uppskattas t.ex. polskor, schottis, vals, mazurka, polka, engelska och tango men även t.ex. bröllopsmarscher. Låtvalet är såväl gammal som nykomponerad musik och vi går även utanför traditionella genrer.
På Tomarps kungsgård arrangerar vi i början av varje år en spelmansträff och många dansare brukar ansluta.
I övrigt spelar vi gärna på olika evenemang: fester, högmässor, föreningsträffar,  på vårdboenden etc.